Maksimalni prečnik rezanja = ø 280 mm

Automatska tračna pila dizajnirana prvenstveno za rezanje čelika. Mogućnost rezanja punih materijala i cijevi.

Osnovne karakteristike:

  • Tračna pila sa manualnim / poluatomatskim / automatskim načinom rada.
  • Standardno opremljena sa elektronskim podešavanjem brzine u rasponu 18-90 met/min i uređajem sa podešavanjem potisnog pritiska.
  • Programirani CN upravljački panel.
  • Mogućnost programiranja da se ista sipka automatski reže na različite duzine prilikom jedne operacije.
  • Linearni potenciometar za položaj pramca i ampermetar koji kontrolira apsorpciju elektromotora