Tabela teoretske težine inox pravougaonih cijevi u kg/met

pravougaonie-cijevi-1.png - Pravougaone cijevi