Proizvodni program same kompanije je rastao i širio se uporedo sa razvojem i rastom tržišta za PVC prozore i vrata.

za clanak.jpg - Novo U Našoj Ponudi – VHS Okovi

Otpočinjanje proizvodnje mehanizma za prozore i vrata, dovodi do toga da ovaj proizvod ubrzo postaje najprodavaniji artikal, baza i pokretačka snaga cijele kompanije. VHS, kao kompanija koja nudi rješenja iz oblasti građevinarstva, je proizvođač okretno-nagibnog okova, sistema francuskog otvaranja, brava i mehanizama za zabravljivanje, nagino-kliznog sistema za prozore i vrata. Imajući u vidu širok spektar proizvoda kompanije, VHS postepeno postaje jedan od vodećih proizvođača u svojoj oblasti.

dio clanka.jpg - Novo U Našoj Ponudi – VHS Okovi

Jednostavna montaža i kompatabilnost, mogućnost podešavanja, raznovrstan izbor boje pokrivnih kapa, moderan izgled i dugoročna otpornost na koroziju sa zaštitom na alkalno-cinknoj bazi.

VHS kompanija posjeduje iskusan tim od 300 zaposlenih, u modernom proizvodnom pogonu na površini od 23.000 m². Prateći svakodnevne zahteve klijenata, kompanija konstatno ulaže u inovancije i u poboljšanje kvaliteta svojih proizvoda, obezbjeđujući najsavremenije proizvodne mašine, koje omogućavaju automatizovanu, kompjuterski praćenu proizvodnju u kojoj se mogućnost mehaničkih nedostataka proizvoda svodi na minimum.

Usmjeravajući se uglavnom na više nivoe kvaliteta, VHS kompanija je uspela da obezbjedi osam certifikata kontrole kvaliteta od strane instuta za kontrolu kvaliteta Evropskih zemalja. Kontrola kvaliteta proizvoda kompanije se vrši periodično, jedanput godišnje, gdje se proizvodi podrvrgavaju nizu testova, od testova izdržljivosti, opterećenja do tehničkih i mehaničkih testova.