Učitavam
Učitavam
Mesing
Mesing

Mesing je u osnovi dvokomponentna legura bakra (Cu) i cinka (Zn). Da bi se poboljšale osobine mesinga kao što su obradivost i otpornost na koroziju dodaju se drugi hemijski elementi u manjim količinama i na taj način se dobijaju „specijalni mesinzi“. Može se reći da se najbolje mehaničke osobine postižu pri sadržaju cinka od oko 40%. Dodavanjem cinka povećava se zatezna čvrstoća mesinga, a smanjuje električna i toplotna provodljivost. Osnovna primjena mesinga je u mašinskoj obradi, građevinarstvu, arhitekturi i proizvodnji delova za elektro industriju. Također ima veliku upotrebu u proizvodnji municije i u vojnoj industriji.  Legura CuZnPb3 se koristi za toplu obradu u procesnoj industriji, u elektro industriji i proizvodnji mašinskih instrumenata. Legura MsZn37 (Ms63) je najvažnija legura za hladnu obradu kao i za poluproizvode dobijene putem izvlačenja, valjanja ili presovanja.Mesing je neizostavan segment moderne industrije. Dodavanjem treće komponente, kao što su aluminijum, nikl ili olovo, povećavaju se njegove osobine čvrstoće, otpornosti prema koroziji i rezljivosti za obradu na automatima. Svaki proizvod od mesinga može da se reciklira. Mesingani proizvodi nastali recikliranjem imaju iste osobine i karakteristike kao da su dobijeni iz primarnih sirovina i zbog toga imaju izuzetno važan ekološki značaj. 

  Sastav i primjena najvažnijih vrsta mesinga:

Naziv Oznaka Legure bakra sa Primena
Crveni tombak CuZn10 9... 11 %Zn Elektrotehnika, ukrasni predmeti
Svetlocrveni tombak CuZn20 19... 22 %Zn Elektrotehnika, ukrasni predmeti, metalna creva
Žuti tombak CuZn30 31... 28 %Zn  Kondenzatorske i druge cevi za izmenjivače toplote, za duboko izvlačenje čaure
Mesing za obradu  gnječenjem CuZn37 35... 28 %Zn Osnovna legura za hladnu deformaciju: cevi, limova, opruge, zavrtnji
Mesing za kovanje CuZn40 38... 41 %Zn Za deformaciju u toplom i hladnom stanju: žice , okovi, brave, zavrtnji
Tvrdi mesing CuZn30Pb2

40... 44 %Zn  +  2%Pb

Osnovna legura za obradu skidanjem strugotine: mesing za graviranje, za zupčanike časovnika, zavrtnje, profile
Da li Vam se dopao ovaj sadržaj? Podijelite ga!

Povezani sadržaj

Bakar
Bakar

Bakar spada u teške metale. Njegova specifična težina je oko 8,93 kg/cm³,a temperatura topljenja 1083ºC. Bakar nema svojstva alotropskih modifikacija.

Bronza
Bronza

Pod bronzom se podrazumeva legura bakra i kalaja. Međutim,šire posmatrano,to ne mora biti dvojna legura niti kalaj mora biti legirajući element(pa zbog toga pored kalajne postoji i aluminijska,olovna,manganska i druge bronze.

Euro-Roal - Aluminij, Inox, PVC LB. Profile, Polikarbonat, Plexiglas, Maco Okovi