Učitavam
Učitavam
Bronza
Bronza

Pod bronzom se podrazumeva legura bakra i kalaja. Međutim,šire posmatrano,to ne mora biti dvojna legura niti kalaj mora biti legirajući element(pa zbog toga pored kalajne postoji i aluminijska,olovna,manganska i druge bronze. To  je dvojna ili trojna legura s najmanje 60 % bakra, a bez cinka kao glavnog dodatnog elementa.

U kalajnim bronzama najveći sadržaj kalaja ne ide preko 20%.Prisustvo kalaja u leguri utiče na povećanje njene čvrstoće i istovremeno opadanje plastičnosti.Ovo opadanje plastičnosti nije posebno veliko do sadržaja kalaja do 5%,ali je poslije toga znatno brže. Zbog toga je kod bronzi za livenje sadržaj kalaja veći nego kod bronzi za obradu deformacijom.Čvrstoća raste sve do 15% kalaja,a zatim počine da opada.

Legure bakra sa aluminijumom i drugim pratećim elementima(mangan,nikl,željezo i dr.) u praksi se nazivaju aluminijske bronze i u svom sastavu imaju najviše do 11,5% aluminijuma. Povećanjem sadržaja aluminijuma u leguri sistema Cu-Al raste zatezna čvrstoća,a pri sadržaju oko 105 postiže svojmaksimum.Međutim,sposobnost deformacije sa povećanjem sadržaja aluminijuma opada do 2%Al a zatim raste i postiže svok maksimum pri 8%Al.

ALUMINIJSKA BRONZA –  legura bakra sa aluminijem Legura je postojana u vrucoj i hladnoj morskoj vodi, otporna je na koroziju i vibracije te može podnjeti visoka opterečenja. Koristi se za izradz šipki, cijevi, limova, dijelova u hidraulici, ležajeva, tlačnih matica, rotora turbina

KOSITRENA BRONZA – legura bakra sa kositrom Legura je dobrih konstrukcijiskih svojstava, otporna na habanje, otporna na koroziju i morsku vodu. Koristi se za armature, konstrukcijske  dijelove u obliku cijevi, za rotore turbina i pumpi, visoko opterečene ležajeve, kositrene šipke, kositrene cijevi i limove.

CRVENI LIJEV – legura bakra sa kositrom, cinkom i olovom. Bronza (crveni lijev) legura je pogodna za tvrdo i meko lemljenje, otporna je na morsku vodu i koroziju, ima dobra klizna svojstva. Upotrebljava se za izradu cijevi, šipki, profila, puškica, opterečene klizne dijelove, izradu kliznih ležajeva u  strojogradnji, omotače brodskih osovina…

Da li Vam se dopao ovaj sadržaj? Podijelite ga!

Povezani sadržaj

Mesing
Mesing

Mesing je u osnovi dvokomponentna legura bakra (Cu) i cinka (Zn). Da bi se poboljšale osobine mesinga kao što su obradivost i otpornost na koroziju dodaju se drugi hemijski elementi u manjim količinama i na taj način se dobijaju „specijalni mesinzi“.

Bakar
Bakar

Bakar spada u teške metale. Njegova specifična težina je oko 8,93 kg/cm³,a temperatura topljenja 1083ºC. Bakar nema svojstva alotropskih modifikacija.

Euro-Roal - Aluminij, Inox, PVC LB. Profile, Polikarbonat, Plexiglas, Maco Okovi