Učitavam
Učitavam

Ostali obojeni metali

Mesing
Mesing

Mesing je u osnovi dvokomponentna legura bakra (Cu) i cinka (Zn). Da bi se poboljšale osobine mesinga kao što su obradivost i otpornost na koroziju dodaju se drugi hemijski elementi u manjim količinama i na taj način se dobijaju „specijalni mesinzi“.

Bakar
Bakar

Bakar spada u teške metale. Njegova specifična težina je oko 8,93 kg/cm³,a temperatura topljenja 1083ºC. Bakar nema svojstva alotropskih modifikacija.

Bronza
Bronza

Pod bronzom se podrazumeva legura bakra i kalaja. Međutim,šire posmatrano,to ne mora biti dvojna legura niti kalaj mora biti legirajući element(pa zbog toga pored kalajne postoji i aluminijska,olovna,manganska i druge bronze.

Euro-Roal - Aluminij, Inox, PVC LB. Profile, Polikarbonat, Plexiglas, Maco Okovi