Učitavam
Učitavam

Kontakt

Kontaktirajte nas

Stojimo Vam na raspolaganju

Odjel za Aluminij, PVC LB.Profile i MACO Okove

Address: Sarajevska br.17, 74203 Doboj Jug
Phone: 032 692-518
Fax: 032 692-518
Email: [email protected]

Odjel za inox

Address: Sarajevska br.17, 74203 Doboj Jug
Phone: 032 692-145
Fax: 032 692-145
Email: [email protected]
[email protected]
[email protected]

Podružnica 1. Hadžići

Address: Garovci bb , Hadžići
Phone: 033 420-490
Fax: 033 420-499
Email: [email protected]

Podružnica 2. Cazin

Adresa: Ostrožac bb
Telefon: 037 518-219
Fax: 037 518-219
Email: [email protected]
Uprava

Admir Djedović

Generalni Direktor
[email protected]
+387 (0) 62 504 856

Amir Šišić

Izvršni direktor
[email protected]
+387 61 924 557

Abdurahman Šljivić

Rukovoditelj podružnice Hadžići
[email protected]
+387 (0) 63 452 294

Almir Tahirovic

Rukovoditelj podružnice Cazin
[email protected]
+387 (0) 61 107 265

Sektor nabave i prodaje - Centrala - Odjel za aluminijum Doboj Jug

Nesib Muratović

NABAVA- Pomocnik Direktora za Odjel Aluminij konstrukcija
[email protected]
+387 (0) 63 396 651

Admir Alić

Veleprodaja Odjel Aluminij konstrukcija
[email protected]
+387 (0) 63 398 272

Huso Merdić

Maloprodaja Odjel Aluminij konstrukcija
[email protected]
+387 (0) 63 452 243

Kenan Hodžić

Maloprodaja Odjel Aluminij konstrukcija
[email protected]
+387 (0) 61 781 369

Meho Agić

Veleprodaja Odjel Aluminij konstrukcija
[email protected]
+387 (0) 61 107 497

Sektor nabave i prodaje – Centrala Doboj Jug - Odjel Odjel za Inox / Aluminij Industrija i ostali obojenih Metala

Ermin Hadžić

NABAVA-Pomocnik Direktora za Odjel Inox /Aluminij Industrija i ostalih obojenih metala
[email protected]
+387 (0) 63 396 654

Mehmed Rahibić

Komercijalista za Inox/ Aluminij Industrija i ostalih obojenih metala
[email protected]
+387 (0) 63 452 332

Valjevac Mirza

Prodaja Inox/ Aluminij Industrija i ostalih obojenih metala
[email protected]
+387 (0)61 676 436

Danijel Pašić

Prodaja Inox/ Aluminij Industrija i ostalih obojenih metala
[email protected]
+387 (0) 62 020 713

Mirnes Ćehajić

Prodaja Inox/ Aluminij Industrija i ostalih obojenih metala
[email protected]
+387 (0) 61 646 932

Sektor nabave i prodaje - Centrala Doboj Jug - Odjel za PVC LB Profile, Polikarbonate, Plexiglas i Okove

Bedrudin Bajrić

Prodaja- Pomocnik Direktora za Odjel PVC LB.Profila i Okova
bajrić[email protected]
+387 (0) 61 471 662

Adnan Ireiz

Prodaja PVC LB.Profila i Okova
[email protected]
+387 (0) 63 396 655

Maid Škiljo

Komercijalista za Aluminij Konstrukciju /PVC LB.Profila i Okova
[email protected]
+387 (0) 61 780 628

Sektor nabave i prodaje - Centrala Doboj Jug - Odjel dijelovi za Sekciona garažna vrata

Emin Mahmutefendić

Nabava – Prodaja za Odjel Sekcionih garažnih Vrata
[email protected]
+387 62 704 319

Edin Delić

Prodaja za Odjel Sekcionih garažnih Vrata
[email protected]
+387 (0) 61 503 231

Računovodstvo

Imer Solo

Šef računovodstva
[email protected]
+387 (0) 63 396 650

Elma Hasanbašić

Računovodstvo
[email protected]
+387 (0) 61 504 767

Adnan Sofić

Računovodstvo
[email protected]
+387 32 699 053

Saliha Unkić

Računovodstvo
[email protected]
+387 (0) 32 699 065

Sektor nabave i prodaje - Podruznica Cazin

Hase Huremagic

Prodaja
[email protected]

Emsad Bosnić

Prodaja
[email protected]

Enes Muhamedagić

Prodaja
[email protected]

Sektor nabave i prodaje - Podruznica Hadzici - Sarajevo

Eldar Opacin

Prodaja
[email protected]
+387 (0) 62 947 973

Edin Čeljo

Prodaja
[email protected]
+387 (0) 63 396 653

Edin Ogrić

Odjel sekcionih garažnih vrata
[email protected]
+387 (0) 62 413 652

Pravna služba

Dženana Imširović

Pravnica
[email protected]
00387 62 949 265

Dispečer

Emir Omerčić

Dispečer
[email protected]
+387 (0) 62 020 – 982

Euro-Roal - Aluminij, Inox, PVC LB. Profile, Polikarbonat, Plexiglas, Maco Okovi